Wednesday, March 14, 2007

SELECT w MySQL++

Rozwiązania z dokumentacji co do zapytania SELECT mi nie działały. Zamieszczam własne:
mysqlpp::Row row;
unsigned long int ile = res.num_rows();
unsigned long int i;

for (i = 0; i < ile; i++) {
   row = res.at(i);
   cout << row["nazwa_kolumny"];
}

No comments: