Saturday, March 10, 2007

Kompilacja z MySQL++

Namęczyłem się, żeby jakoś skompilować program z MySQL++. Więc podaje jeszcze nie rozbdudowany Makefile:
CC = g++
CFLAGS = -lmysqlpp -lmysqlclient
LFLAGS = -I/usr/include/mysql -I/usr/include/mysql++

ZOO: main.o klatka.o klatki.o
$(CC) main.o klatka.o klatki.o -o ZOO $(CFLAGS)

main.o: main.cpp
$(CC) -c main.cpp -o main.o $(LFLAGS)

klatka.o: klatka.cpp
$(CC) -c klatka.cpp -o klatka.o $(LFLAGS)

klatki.o: klatki.cpp
$(CC) -c klatki.cpp -o klatki.o $(LFLAGS)

clean:
rm -f *.o
Mam nadzieję, że to dużo wyjaśni - bo ja się z tym męczyłem dobrą dobę.

1 comment:

Miroslaw said...

dzieki! bardzo pomoglo :)