Tuesday, March 27, 2007

Pobieranie stringów w MySQL++

Po wczytaniu się w dokumentację znalazłem sposób na wyciąganie ładnych stringów:
row = res.at(i);
pom.erase();
pom = row["gatunek"].get_string();
gdzie pom to zwykły string pom;

No comments: