Thursday, October 22, 2009

OpenSolaris - zmiana powłoki użytkownika

Niestety w OpenSolaris nie zaznamy polecenia chsh. Możemy jednak pomóc sobie:
usermod -s /ścieżka/do/powłoki nazwa_użytkownika

No comments: