Thursday, October 22, 2009

OpenSolaris - rozpakowywanie tar.gz

Od niedawna mam styczność z systemem OpenSolaris. Od czasu do czasu będę publikował jak coś w nim zrobić.
Dzisiaj zastanawiałem się jak rozpakować w nim plik tar.gz Oto metoda dla ciekawskich.

gunzip < plik.tar.gz | tar xvf -

1 comment:

t3d said...

A tradycyjny tar -xvzf plik.tar.gz
nie działa?