Thursday, August 27, 2009

Drupal 7 zaczął maleć

Przez ostatnie kilka tygodni Drupal 7 rósł. Dosłownie Od około 1,54 MB wzrósł do 1,95 MB. Wszystko posuwało się do przodu. Aż do "teraz". Jakiś czas temu zauważyłem spadek, który na dzień dzisiejszy zatrzymał się na poziomie 1,91 MB. Czyżby przyszedł czas na usunięcie starych funkcji, przeczyszczenie niekompatybilnego kodu i "refactoring size"? Ciekawe. Obserwując ten, jakże świeży trend, można wnioskować, że został ukończony pewien duży etap. Pytanie, czy to już koniec? Drupal 7 ma zostać wstępnie wydany najpierw "dla firm", dopiero później usłyszy o nim świat. Kto wie, czy za kuluarami nie nastał już właśnie ten moment? Z jednej strony ilość ticketów w bugtrackerze sugeruje iż przed developerami jeszcze długa droga. Nikt jednak nie wie nic "na pewno" a niejasna i niezgłębiona myśl releaserów Drupala nie pozwala przeniknąć się i odkryć etapu, na którym znajduje się projekt. Ciekawe.

No comments: