Sunday, June 22, 2008

Polski literki w napisach mplayer

Nie pamiętam już który raz z kolei musiałem uporać się z polskim znaczkami w filmach oglądanych pod Mplayerem. Opis, z którego zawsze korzystam znajduje się na stronie http://mplayer.typeria.net/ w rozdziale "Polskie znaki". Zazwyczaj plik z napisami kodowany jest właśnie w cp1250 - jednak możemy to łatwo zmienić. Gdybyśmy chcieli otrzymać napisy w utf8 wystarczy, że wklepiemy do konsoli:

iconv -f cp1250 -t utf8 plik.txt > plik-utf8.txt

I problem mamy z głowy. Oczywiście trzeba czasem strzelać z tym jakie kodowanie plik miał na początku - jednak gdy się już trafi możemy sobie konwertować do woli.

No comments: