Wednesday, July 11, 2007

Ładny terminal

Najlepiej działającym u mnie terminalem jest urxvt. Udało mi siew końcu ustawić dla niego przezroczystość. Oto mój plik .Xdefaults:
URxvt.background: black
URxvt.foreground: white
URxvt.font: -misc-fixed-medium-r-normal--18-120-100-100-c-90-iso8859-2
URxvt.scrollBar: false
URxvt.tintColor: white
URxvt.shading: 20
URxvt.inheritPixmap: true
URxvt.saveLines: 777
URxvt.geometry: 110x40
#URxvt.loginShell: true

No comments: