Sunday, February 7, 2010

Makefile w języku Go

Go jest chyba pierwszym językiem, który wspiera tworzenie Makefile czyniąc je banalnie prostym:

include $(GOROOT)/src/Make.$(GOARCH)

TARG=calc
GOFILES=\
   calc.go\

include $(GOROOT)/src/Make.cmd

No comments: