Thursday, November 19, 2009

Wrażenia ze spotkania "Wprowadzenie do języka Scala"

Właśnie wróciłem z Uniwersytetu Gdańskiego gdzie uczestniczyłem w spotkaniu Trójmiejskiego Java User Group. Prelegentem był Łukasz Kuczera.

Idąc na spotkania miałem wobec niego ogromne oczekiwania. Liczyłem na to, że "ktoś nauczy mnie w końcu Scali" i "nie będę musiał się przedzierać przez 'Programming in Scala'". Jeszcze przed wejściem byłem mile zaskoczony gdy na korytarzu przed audytorium zobaczyłem osobą wertującą ową książkę.

Na samym początku w kilku słowach została omówiona historia języka, jego twórców oraz to jak ich doświadczenie z Javą wpłynęło na kształt oraz możliwości Scali. Po tym wstępie autor zaprezentował hierarchię klas w Scali oraz dostępne ad hoc metody i funkcje. Pokaz możliwości języka rozpoczął się od przykładowej implementacji klasy Rational. Prelegent skupił się na: używaniu metod klasy jak operatorów, wykorzystaniu funkcji require oraz stworzeniu konwertera intToRational. W między czasie przewijał się wątek funkcyjności Scali - chociaż pokazana została typowo od strony obiektowej.
W dalszej kolejności zostały zaimplementowane kolejki - z wykorzystaniem klas abstrakcyjnych, a zaraz po nich przyszła kolej na traitsy, z pokazaniem możliwości ich sekwencyjnego wywoływania. Nie zabrakło też przykładu implementacji Aktorów.

Konferencja była poprowadzona bardzo chaotycznie. Było to chyba winą tego iż "starano się przedstawić wszystko", zamiast skupić się omówić kilka interesujących fragmentów. Sprawozdawca wciąż skakał z tematu na temat, miotając się, jakby nie mogąc zdecydować o czym opowiedzieć (a o czym nie (sic!)).

Ponieważ spotkanie było dla członków JUGu, co krok ktoś (czy to prowadzący,czy ktoś z audytorium) próbował odnieść się do Javy. Porównania były czasem mniej, czasem bardziej trafne.

To co najbardziej mnie zaciekawiło to doświadczenia prelegenta z użyciem Scali w środowisku produkcyjnym. Przepisując na Scalę projekt, napisany wcześniej w Java, otrzymał on 5 MB (tak dokładnie - megabajtowy) Applet! Rozmiar pliku był zdeterminowany zawarciem w nim - poza kodem - również całego środowiska Scala :) (wszak przeciętnie użytkownik ma po swojej stronie tylko Javę). Po odnalezieniu metody minimalizacji jego rozmiaru (zmalał do 300 KB - mniejszy niż w przypadku Java) okazało się, że metoda zawodzi w przypadku używania Server Pages (jednak nie jestem do końca pewien czy dokładnie o tą technologię chodziło). Po obejściu problemu zaczęto dopisywać fragmenty kodu z użyciem Swinga. Tutaj jednak projekt został zawieszony. Nie udało się zmusić Scali do rysowania po elemencie canvas. Całość została przepisana ponownie do Javy. Jak wspomina sprawozdawca mogła to być wina po stronie teamu - jednak nie było czasu szukać rozwiązania i przyczyn problemu.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się chwilę przed 19:30. Osobiście oceniam je jako bardzo owocne:) Po prelekcji miałem okazję zamienić kilka słów z autorem wykładu:) Bardzo ucieszyła mnie ogromna pasja i optymistyczne nastawienie do Scali;) Zostałem nawet podwieziony do domu:] Osobiście zastanawiam się czy samemu nie przygotować serii wykładów na ten temat - zobaczymy:)

P.S. Pomimo krytycznej oceny autor wpisu zna realia mieszanki adrenaliny i audytorium liczącego kilkadziesiąt osób i wie z jak wielkim stresem wiąże się stanie "po drugiej stronie". Dodatkowo prelegent poinformował o swoim nie najlepszym samopoczuciu - i przeprosił za ewentualne, wynikające z tego, komplikacje.

1 comment:

Anonymous said...

Mam podobne odczucia co do tego chaosu prowadzącego. Trochę długo skupiał się na implementacji tej klasy Rational, a chyba jakby powiedział, że można to tak użyć tylko metody trzeba zaimplementować to byśmy mu uwierzyli (ewentualnie proste println z wnętrza metody).
Porownań do Javy z oczywistych przyczyn nie dało się uniknąć, ale to chyba nie było złe.
Ogólnie było fajnie mam nadzieję, że temat jeszcze powróci.