Tuesday, October 28, 2008

Python singletone

Dziś na okienku przed angielskim usiadłem na chwilkę, żeby zaimplementować w Pythonie singletonea :) Wygląda to w tym języku szalenie oryginalnie:

#!/usr/bin/python

class Klasa(object):
    pass

class Singletone(object):

    __instance = None

    def __new__(self):

        if Singletone.__instance == None:
            Singletone.__instance = self
        return Singletone.__instance

if __name__ == '__main__':
    s1 = Singletone()
    s2 = Singletone()
    k1 = Klasa()
    k2 = Klasa()

    print 'Singletone: ' + repr(s1 is s2)
    print 'Klasa: ' + repr(k1 is k2)


Python coraz bardziej mi się podoba :)

No comments: