Thursday, April 10, 2008

ExecWrap we FreeBSD

Konfigurowałem ostatnio execwrap-a pod FreeBSD ... chciałem się wycwanić i dać mu uprawnienia użytkownika z, którego uprawnieniami działa serwer www... jednak po kilku godzinach mordęgi "dlaczego nie działa" - znalazłem przyczynę... We FreeBSD funkcję setgid() może wywoływać tylko root tak więc execwrap musi być tutaj suidowy z właścicielem root.... innej rady nie ma.

No comments: