Friday, December 7, 2007

Listowanie na strony

Zawsze miałem problem, z tym jak obliczyć ile stron będzie zajmowało wyświetlenie wyników pewnego zapytania powiedzmy po 30. Jak robiło się LIMIT to COUNT automatycznie zawracało wartość w limicie. Ostatnio kolega podesłał mi takie zapytanie:

mysql> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM tbl_name
-> WHERE id > 100 LIMIT 10;
mysql> SELECT FOUND_ROWS();

The second SELECT returns a number indicating how many rows the first SELECT would have returned had it been written without the LIMIT clause.
Więcej znajdziecie tutaj:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/information-functions.html

No comments: