Thursday, November 1, 2007

latex pod PHP

Kiedy zacząłem używać polecenia latex poprzez php - system() ... zaczął wyskakiwać komunikat:
This is pdfeTeX, Version 3.141592-1.21a-2.2 (Web2C 7.5.4) I can't find the format file `latex.fmt' PHP
Plik latex.fmt znalazłem o dziwo w /home/dziubdziub/.texmf-var/web2c/latex.fmt.

Ponieważ linijka PHP wyglądała mniejwięcej tak:

system('/usr/share/texmf/bin/latex -output-directory='.TMP.'songbooks '.TMP.'songbooks/'.$name.'.tex');
Przekopiowałem ten plik do katalogu wskazanego przez -output-directory i zaczęło działać :)

No comments: